JESTEŚMY CZĘŚCIĄ ZMIANY

Z okazji 30-lecia działalności naszej firmy, postanowiliśmy podjąć nowe wyzwania i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju środowiska,
ochrony ludzi i rozwój społeczności poprzez dążenie do coraz ambitniejszych celów.
Dlatego stworzyliśmy projekt „Delfin Values ​​For Life”, poświęcony osiągnięciu 9 celów Agendy ONZ 2030.
Projekt zawiera w sobie nasze wartości, naszą filozofię korporacyjną oraz naszą odpowiedzialność wobec ludzi, środowiska i społeczności.

ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Nasze produkty dzięki naszym certyfikatom, bezpiecznym systemom odpylania i wysokowydajnej filtracji, gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa w każdym sektorze i środowisku produkcyjnym.

RÓWNOŚĆ PŁCI

Wierzymy, że uczciwość i równość tworzą wartości wymierne dla społeczeństwa i dla naszej firmy. Wzmacniają nasze możliwości, odblokowują potencjał naszych pracowników niezależnie od płci i bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju biznesu.

WYDAJNA KONSUPCJA

Stosujemy najlepsze rozwiązania, tak aby zapewnić odpowiedzialne zużycie energii, jednocześnie minimalizując nasz wpływ na środowisko.

PRACA I WZROST

Tworzymy środowisko, które umożliwia rozwój zawodowy i osobisty każdego z naszych pracowników. Chcemy być przykładem dla wszystkich jako firma, która usprawnia codzienne życie.

PRZEMYSŁ I INNOWACJE

Wspieramy zrównoważoną industrializację, tworząc innowacyjne rozwiązania poprawiające wydajność produkcji, bezpieczeństwo oraz zwiększające produktywność we wszystkich obszarach pracy.

MIASTA I SPOŁECZNOŚCI

Angażujemy się w pomaganie społeczności, wspierając stowarzyszenia i inicjatywy skierowane do osób potrzebujących, młodzieży niepełnosprawnej lub do osób mniej zamożnych.

ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA

Jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialnego wykorzystywania dostępnych nam zasobów przy produkcji naszych odkurzaczy. W jak największym stopniu poddajemy recyklingowi odpady, które wytwarzamy.

DZIAŁANIE DOTYCZĄCE KLIMATU

Podejmujemy ważne działania, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz ich skutkom, kontrolując i zmniejszając wpływ naszych działań na środowisko.

OCHRONA OCEANÓW

Chronimy środowisko aby chronić bioróżnorodność, współpracując m.in. ze stowarzyszeniami, które usuwają plastik z mórz.

NASZE ZAANGAŻOWANIE W TWORZENIE LEPSZEGO ŚWIATA

Jako firma przykładamy dużą wagę do naszego codziennego wpływu na środowisko.
Dlatego jesteśmy zdecydowani uczestniczyć w globalnych wysiłkach na rzecz współtworzenia bardziej zrównoważonego świata,
promując rozsądne praktyki środowiskowe,
zachęcając do przejrzystości i odpowiedzialności oraz przyczyniając się do pozytywnego wpływu na rozwój.
POBIERZ NASZ CSR

DLA ŚRODOWISKA
Zobowiązujemy się do konkretnych działań i zachowań, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko.
 

DLA LUDZI
Tworzymy bezpieczne warunki pracy, bez jakiejkolwiek form dyskryminacji i z możliwością dalszego rozwoju.

DLA SPOŁECZEŃSTWA
Przyczyniamy się do rozwiązywania wielu problemów społecznych, począwszy od najbliższego otoczenia

DELFIN DLA OCEANÓW

Nasze przedsiębiorstwo wspiera firmę 4Ocean, która usuwa i ponownie wykorzystuje plastik zebrany z mórz i oceanów do produkcji bransoletek.
Każda bransoletka finansuje usunięcie około 0,5 kg odpadów z mórz i oceanów najbardziej dotkniętych zanieczyszczeniem.
Razem wydobyliśmy już z morza równowartość 6945 półlitrowych butelek plastikowych.