Explosion-proof vacuums

Przeciwwybuchowe odkurzacze przemysłowe : przewodnik

Łatwopalny pył w środowisku produkcyjnym zawsze był jednym z głównych zagrożeń, powodujących "ból głowy" specjalistów od BHP w zakładzie, którzy muszą unikać wszelkiego rodzaju zagrożeń mogących dotknąć pracowników czy zakładu produkcyjnego.
 

Odkurzacze przemysłowe do stosowania w Obszarach Niebezpiecznych oraz do pracy z Łatwopalnym Pyłem.

W przeszłości zdarzyło się wiele wypadków, ale dopiero po katastrofie w przetwórni cukru ​​Imperial w 2008 r., kiedy to 14 osób zginęło w wyniku eksplozji spowodowanej pyłem cukrowym, światowe organizacje zostały nakierowane na stworzenie nowych standardów i polityki zapobiegającej właśnie takim wypadkom.

Starting from that event, OSHA (Occupational Health and Safety Administration) and the NFPA (National Fire Protection Association) started to develop monitoring programs for North America in order to assure themaximum safety level possible in industrial manufacturing processes.
Industrial vacuum systems were unavoidably involved in these new policies as they represent both:

Począwszy od tego wydarzenia, OSHA (Administracja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) oraz NFPA (Narodowa Organizacja Ochrony przed Ogniem) rozpoczęły opracowywanie programów monitorowania dla Ameryki Północnej w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w procesach produkcji przemysłowej.
Systemy wykorzystujące odkurzacze przemysłowe były bezpośrednio zaangażowane w tworzenie nowych zasad, ponieważ były one zarówno:
 • Możliwym źródłem zapłonu, jeżeli nie były odpowiednio dostosowane
 • Najlepszym rozwiązaniem i zalecaną metodą sprzątania oraz usuwania niebezpiecznych pyłów
   
Industrial vacuum cleaners

Jakie zasady zostały stworzone w celu ochrony obiektów przed ryzykiem związanym z występowaniem niebezpiecznego pyłu?

 

Klasyfikacja środowisk – NFPA 70 / NEC

NFPA ustaliła klasyfikację środowisk niebezpiecznych na podstawie rodzaju ryzyka i jego częstotliwości w obecności łatwopalnego pyłu.
Pozostałe 2 przepisy (NFPA 654 - Standard dotyczący Zapobiegania Pożarom i Wybuchom Pyłu podczas Wytwarzania, Przetwarzania i Obchodzenia się z Palnymi Cząstkami Stałymi oraz NFPA 484 - Standard dla łatwopalnych metali) definiują palny pył jako „każdy drobny materiał stały o średnicy 420 mikronów lub mniejszy oraz stanowiący zagrożenie pożaru lub wybuchu, gdy jest rozproszony i zapalony w powietrzu ”.

Dlatego nawet środowiska niesklasyfikowane muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi sprzątania, a nie tylko ogólnie uznane za niebezpieczne branże (jak przemysł farmaceutyczny i petrochemiczny) które są narażone na niebezpieczne wybuchy pyłu, ale także rolnictwo, przemysł spożywczy (pasza, mąka, cukierki, przyprawy, kawa, tytoń), zboże, nawozy, tworzywa sztuczne, przemysł drzewny, papierniczy, producenci masy celulozowej, tekstyliów, mebli, opon i gumy, barwniki, węgiel i obróbka metali (np. aluminium, żelazo i cynk).
 

Norma dotycząca palnego pyłu - NFPA 652

NFPA stworzyła własną regulację w celu ustanowienia standardów postępowania z palnymi pyłami w środowiskach przemysłowych - NFPA 652.
NFPA 652 odnosi się do wszystkich urządzeń, które produkują, mieszają, pakują, przepakowują, przenoszą lub obchodzą się z palnym pyłem lub cząstkami stałymi, które mogą stać się pyłem (nawet w obecności środowisk niesklasyfikowanych) i stwierdza, że ​​każde przedsiębiorstwo musi mieć:
 • Kopię dokumentacji z badania typu występującego u nich pyłu
 • Kompletną Analizę Zagrożenia Pyłem (DHA) w celu zapobiegania zagrożeniom z nim związanych.
 • Udokumentowaną procedurę sprzątania, zawierającą następujące metody w kolejności:
  • ​Odpowiednio wyposażone odkurzacze przemysłowe
  • Miotły, mopy
  • Pistolety pneumatyczne (tylko tam, gdzie nie występują źródeła zapłonu)
Odkurzacze przemysłowe są wymienione jako preferowana metoda sprzątania, ponieważ bezpiecznie zbierają i magazynują pyły, gwarantując najwyższy poziom czystości i higieny (o wiele wyższą niż przedmuchiwanie i inne alternatywne metody sprzątania).

Narodowy Program "Nacisku" (National Emphasis Program) - OSHA

OSHA wskazuje, że wszystkie sektory muszą postępować zgodnie z NEP (National Emphasis Program), w której wymieniono zalecane procedury sprzątania i konserwacji.
Nawet jeśli NEP nie jest zatwierdzonym rozporządzeniem, nie oznacza to, że można go rozpatrywać bez kary. Istnieje kilka standardów, które można stosować.

Zalecane procedury obejmują:
 • Szczegółowy program sprzątania środowiska pracy, określający materiały które mogą być łatwopalne, zasady unikania sytuacji niebezpiecznych - wybuchu, ukryte obszary w obiektach, które muszą być regularnie sprawdzane, źródła zapłonu
 • Stosowanie odkurzaczy przemysłowych jako najlepszy i najbezpieczniejszy wybór urządzeń do sprzatania
 • Używanie tylko certyfikowanego sprzętu, zarówno dla strefy określonej przez środowisko pracy (HazLoc), jak i do bezpiecznego zbierania każdego rodzaju pyłu (palnego / niepalnego), jaki określono w testach na pył i w DHA.

Sprzęt certyfikowany czy zgodny ze standardami NFPA i OSHA?

Nie jest możliwe certyfikowanie jakiegokolwiek sprzętu czy odkurzacza według standardów NFPA czy OSHA, ponieważ nie są to urzędy certyfikacji. Tylko NRTL (uznawane w kraju laboratorium badawcze) może certyfikować urządzenia do użytku w obszarach niebezpiecznych . NFPA i OSHA określają właściwości, jakie muszą posiadać odkurzacze (i ich ogólne wyposażenie) podczas zbierania łatwopalnego pyłu. Odkurzacz przemysłowy może być zgodny tylko wtedy ze standardami NFPA i OSHA, gdy:
 • Jest całkowicie uziemiony
 • Posiada przewodzące akcesoria, prawidłowo połączone, tak by były bezpieczne
 • Turbina jest dobrze chroniona przed cząsteczkami pyłu
 • Posiada antystatyczne filtry
 • Nie posiada filtrów papierowych
 • Specjalne testy rezystancji (Ohm) wykonane dla każdej części urządzenia muszą spełniać kryteria określone w normach dla każdego rodzaju pyłu i środowiska pracy.

Certyfikacja przeciwwybuchowa odkurzaczy przemysłowych

 

Tylko urządzenia elektryczne mogą być certyfikowane, a jedynymi organami, które mogą to zrobić, są NRTL (uznawane w kraju laboratoria badawcze). Są to jedyne jednostki, które mogą wydawać certyfikaty dla urządzeń elektrycznych w Stanach Zjednoczonych.

Uwaga: Urządzenia pneumatyczne nie mogą być certyfikowane przez NRLT, ponieważ w Stanach Zjednoczonych nie ma certyfikacji urządzeń pneumatycznych.

Jak wybrać certyfikowany odkurzacz przeciwwybuchowy?

Każda klasa i dział wymaga innej specyfikacji i certyfikatów NRTL (w zależności od częstotliwości występowania zagrożenia i rodzaju palnych pyłów). Należy zbudować odpowiedni odkurzacz przemysłowy, aby zapobiec tworzeniu się źródeł zapłonu. Dlatego taki odkurzacz musi zapobiegać tworzeniu się elektryczności statycznej, iskrzeniu udarowemu, iskrzeniu elektrycznemu i przegrzewaniu silnika(ów).

The main features of a compliant industrial vacuum systems are:  Główne cechy zgodnego ze specyfikacją odkurzacza to:
 • Antystatyczny filtr z klasą filtracji M
 • Uziemienie
 • Brak dostępnego źródła zapłonu
 • Turbina chroniona przed cząsteczkami pyłu
 • Antystatyczne koła
 • Zbiornik na odpady ze stali nierdzewnej
 • Nisko-iskrowy wlot i wewnętrzny deflektor
Nawet pneumatyczne odkurzacze przemysłowe mogą spełniać powyższe wymagania, ale nie mogą być certyfikowane jako przeciwwybuchowe,  a tylko jako zgodnie z wymienionymi przepisami. Te odkurzacze przemysłowe są bezpiecznym i niezawodnym rozwiązaniem w miejscach, w których energia elektryczna jest niedostępna lub nie zaleca się jej używania. Należy zauważyć, że AHJ (właściwy organ) odpowiada za zatwierdzenie użycia niecertyfikowanego urządzenia w tych obszarach, a nie producent.

Antywybuchowe odkurzacze przemysłowe DELFIN

Firma Delfin zaprojektowała wiele certyfikowanych odkurzaczy przeciwwybuchowych. Szereg innych naszych odkurzaczy jest wykonanych zgodnie z przepisami NFPA.

Odkurzacze z certyfikacją NRTLAntywybuchowe odkurzacze przemysłowe Delfin posiadają certyfikat NRTL i są wytwarzane w celu uniknięcia ryzyka zapłonu w środowisku potencjalnie wybuchowym.
Dostępne certyfikaty dla UL i CSA to:

Dla standardowych obszarów (obejmuje wszystkie odkurzacze):
UL 1017 i CSA C22.2 nr. 243-10

Dla obszarów niebezpiecznych:
UL 1203 i CSA C22.2 Nr. 25 i Nr. 30  dla odkurzaczy przeciwwybuchowych i pyłoodpornych
ISA 12.12.01-2016 i CSA C22.2 Nr. 213-16

Każdy odkurzacz przemysłowy jest zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając bezpieczeństwo, jakość i niezawodność. Jeśli musisz zbierać wysoce wybuchowe pyły lub potrzebujesz użyć odkurzacza w obszarach zagrożonych wybuchem, nasza kompleksowa oferta odkurzaczy i akcesoriów z certyfikatem NRTL gwarantuje Ci pełne bezpieczeństwo i niezawodność jakiej potrzebujesz.
 

Odkurzacze zgodne z NFPA

Firma Delfin oferuje również szeroką gamę odkurzaczy przemysłowych, które są zgodne z NFPA, od najbardziej kompaktowe, przenośne i wytrzymałe urządzenie po duże i stacjonarne, przeznaczone do centralnego systemu odkurzania. Dzięki różnorodności dostępnych opcji jesteśmy w stanie zaspokoić prawie każdy rodzaj zapotrzebowania:
 • Certyfikowany przez producenta silnik o mocy od 2 HP do 25 HP
 • Antystatyczny filtr klasy M w standardzie
 • Filtr klasy H jako standard w wybranych odkurzaczach
 • Opcjoanle wykonanie odkurzacza ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316
 • Certyfikowane komponenty
Skontaktuj się z nami, aby odkryć nasze rozwiązania przeciwwybuchowe!

 
PHARMA 3533 XXX - VACUUM CLEANER FOR GENERAL CLEANING IN THE CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL SECTOR

Odkurzacze warsztatowe (profesjonalne)

Te odkurzacze są zwykle wykonane ze stali lub tworzywa sztucznego o niskiej jakości i grubości. Można je znaleźć w dużych sieciach handlowych i nadają się do bardzo okazjonalnego użytku lub hobby. Nie są zalecane do żadnych zastosowań typowo profesjonalnych ani przemysłowych, ponieważ ze względu na ich bardzo niską zdolność filtrowania, filtry natychmiast się zapychają (nawet z powodu grubszego pyłu), niszcząc odkurzacz nieodwracalnie.
VACUUM CLEANERS FOR CLEAN ROOMS

Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro

Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro nadają się do jednoczesnego zbierania pyłów, ciał stałych i cieczy. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy mogą być wykonane z tworzywa sztucznego lub stali. Firma Delfin posiada linię odkurzaczy do płynów i pyłów dostępnych zarówno w wersji malowanej proszkowo, jak i nierdzewnej AISI 304 lub 316 (wymagane zwłaszcza w przemyśle spożywczym, chemicznym lub farmaceutycznym). Odkurzacz na mokro i na sucho firmy Delfin jest idealnym narzędziem do sprzątania. Dzięki dużej wytrzymałości i związanej z tym niezawodności te odkurzacze stanowią bezpieczną inwestycję dla każdej firmy.
Discover Delfin's the wet & dry vacuum cleaners
Pneumatic conveyors for chemical-pharmaceutical powders

Kompaktowe odkurzacze jednofazowe

Jednofazowe, kompaktowe odkurzacze przemysłowe firmy Delfin to prawdziwe urządzenia przemysłowe. Zbudowane ze stali lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej, mogą być wyposażone w 1, 2 lub 3 jednofazowe silniki elektryczne typu by-pass, z niezależnymi włącznikami, które umiejscowione są w stalowej głowicy, zawierającej materiał pochłaniający dźwięk, redukujący hałas wytwarzany podczas pracy do minimum. Można je stosować w dowolnym sektorze przemysłu, do odzyskiwania cząstek drobnego pyłu po zbieranie ciężkich materałów stałych.
Discover Delfin's compact single-phase vacuum cleaners
Delfin pneumatic conveyors

Jednofazowe odkurzacze przemysłowe do ciężkich zastosowań

Definiujemy jednofazowe odkurzacze przemysłowe do ciężkich zastosowań jako te o pojemności zbiornika na odpady od 50 do 100 litrów. Różnią się od poprzedniej kategorii większymi wymiarami i możliwością działania w najtrudniejszych warunkach.
Wytrzymały jednofazowy odkurzacz przemysłowy firmy Delfin ma klasyczny ciemnoszary kolor i może być wyposażony w dwa lub trzy silniki by-pass.


 
 
Check out heavy-duty single-phase industrial vacuum cleaners
Three-phase industrial vacuum cleaner

Trójfazowe odkurzacze przemysłowe

Solidny, wydajny i mocny trójfazowy odkurzacz przemysłowy jest wyposażony w turbinę o mocy od 2,2 do 5,5 kW. Charakteryzuje się dużą powierzchnią filtra i zbiornikiem na odpady o pojemności od 50 do 100 litrów. Odkurzacz, który w asortymencie firmy Delfin reprezentowany jest przez 4 modele linii DG EXP, może być również stosowany jako jednostka ssąca w małych centralnych systemach odkurzania, w połączeniu z separatorami wstępnymi lub zbiornikami typu HOOPER.
Prawdziwą siłą tego rodzaju odkurzacza przemysłowego jest jego niezawodność. W rzeczywistości firma Delfin wyposaża swoje odkurzacze przemysłowe tylko we włoskie, niemieckie lub amerykańskie turbiny bocznokanałowe, które zapewniają dużą wydajność, nawet w ciągłych i bardzo ciężkich pracach. Ponadto zastosowane turbiny nadają się do pracy ciągłej i mogą pracować bez problemów nawet 24 godziny na dobę (w takich przypadkach zaleca się zastosowanie zaworu bezpieczeństwa, który chroni turbinę przed przegrzaniem, umożliwiając jej praktycznie pracę w nieskończoność).

Check out Delfin's three-phase industrial vacuum cleaners

Trójfazowe odkurzacze przemysłowe do ciężkich zastosowań Heavy Duty

Wysokowydajne odkurzacze przemysłowe wychodzą poza ramy typowego „odkurzacza” i stają się urządzeniami do zbierania i transportu materiałów (transport pneumatyczny). Dzięki swojej ogromnej mocy (turbiny do 25 kW) mogą w rzeczywistości przenosić pyły i ciała stałe o różnych właściwościach na dziesiątki czy setki metrów, a następnie rozładowywać je poprzez leje zsypowe czy separatory. Z tego właśnie powodu trójfazowe odkurzacze przemysłowe Delfin z serii Heavy Duty, można znaleźć w linii DG HD, gdzie są bardzo często stosowane jako główne jednostki w centralnych systemach odkurzania. Biorąc pod uwagę ogromną moc, prawie zawsze są one łączone z systemami wstępnej separacji i zbiornikami, które z kolei są projektowane i budowane w oparciu o potrzeby użytkownika końcowego.

Check out heavy duty three-phase industrial vacuum cleaners

Odkurzacze wysokiego podciśnienia

Jednostki wysokiego podciśnienia stosuje się w celu zbierania ciężkiego pyłu lub ciał stałych (zwykle w postaci granulatu) wytworzonych podczas procesu produkcyjnego, zwykle w cementowniach, stalowniach, górnictwie i innych gałęziach przemysłu ciężkiego. Zastosowanie tych jednostek ssących zwiększa wydajność produkcji, pozwala znacznie zaoszczędzić ilość osób uczestniczących w procesie sprzątania, jak i czas przestoju produkcji, jednocześnie zwiększając higienę w środowisku pracy. Ponadto odbiór odpadów przynosi natychmiastowe oszczędności, ponieważ można je bezpośrednio przywrócić do procesu produkcji. Przemysłowe jednostki wysokiego podciśnienia są w rzeczywistości zaprojektowane do odzyskiwania dużych ilości ciężkich materiałów, również tych o dużych rozmiarach.
Niesamowita skuteczność tych urządzeń pozwala na szybki zwrot tej inwestycji, który uzyskany jest ze znacznych oszczędności pod względem zasobów siły roboczej oraz czasu. Jednostki firmy Delfin zbudowane są na stabilnej stalowej konstrukcji, która chroni pompę próżniową oraz cały układ mechaniczny, prosto i jednocześnie skuteczne. To wszystko gwarantuje absolutną niezawodność tych niesamowitych odkurzaczy przemysłowych.

Check out our high vacuum units

Odkurzacze przemysłowe do zbierania oleju i wiórów

Odkurzacze przemysłowe stworzone do odzyskiwania oleju z wiórów metalowych i maszyn tnących, które są szeroko stosowane w przemyśle mechanicznym, motoryzacyjnym czy tworzyw sztucznych. Urządzenia te są w stanie szybko odzyskać duże ilości oleju (chłodziwa) zmieszanego z wiórami metalowymi bezpośrednio ze zbiorników (wanien) obrabiarek CNC lub innych maszyn używanych przy obróbce tworzyw sztucznych. Po odzyskaniu olej jest filtrowany przez filtr siatkowy, który zatrzymuje wióry do wielkości około 1,5 mm. Po tej pierwszej fazie filtracji olej przechodzi przez filtr polipropylenowy o wydajności 300 mikronów (opcjonalnie 100 mikronów), a następnie osadza się w zbiorniku o pojemności od 100 do 700 litrów (w zależności od modelu). Zebrany olej może być natychmiast ponownie wprowadzony do maszyn i cyklu produkcyjnego poprzez potężną i niezależną pompę, która opróżnia nawet najwięszy zbiornik w przeciągu kilku sekund.
Odkurzacze przemysłowe firmy Delfin do oleju i wiórów z serii Tecnoil dają użytkownikowi możliwość wielokrotnego wykorzystania oleju czy chłodziwa, skracając czas czyszczenia zbiorników oraz oszczędzają pieniądze przesuwając czas kolejnej wymiany oleju na nowy .


 

Check out Delfin's Industrial Vacuums for oil, metal chips and swarf
Pneumatic vacuum cleaner

Odkurzacze przemysłowe zasilane sprężonym powietrzem

Odkurzacze zasilane sprężonym powietrzem firmy Delfin pracują poprzez zastosowaną jedną lub kilka zwężek Venturiego. Te zwężki nie mają ruchomych elementów elektromechanicznych, dlatego są wyjątkowo niezawodne i trwałe. Firma Delfin zaleca tego typu odkurzacze do pracy, zwłaszcza w stoczniach, na statkach czy platformach wiertniczych, gdzie zasilanie powietrzem jest lepsze i bezpieczniejsze od energii elektrycznej. Odkurzacze pneumatyczne gwarantują doskonałe osiągi i zdolność do ciągłej pracy, nawet 24 godziny na dobę. 

Discover Delfin's air operated industrial vacuums

Odkurzacze do stałego odbioru z maszyn (OEM)

Sektory wytwarzające maszyny produkcyjne, od maszyn do pakowania po maszyny do cięcia aluminium, bardzo często muszą odzyskiwać małe ilości pyłu i / lub odpadów produkcyjnych (również złomu) bezpośrednio ze źródła ich powstawania w sposób ciągły.
Firmy te, znane jako producenci oryginalnego sprzętu (OEM), wymagają zatem kompaktowych i modułowych jednostek ssących, które muszą być również dostosowane siłowo do wymaganej wydajności dla konkretnego zastosowania. Jednostki firmy Delfin z linii DirectX są preferowanym wyborem wielu wiodących producentów maszyn przemysłowych, od maszyn do butelkowania po CNC.
Firma Delfin zasłużyła sobie na to dzięki bardzo wysokiej elastyczności oraz możliwości dostosowania się do konkretnych wymagań klientów, by stworzyć najlepszą możliwie jednostkę ssącą.


 

Discover Delfin's fixed extraction units

Odkurzacze do ciągłego odzysku lekkich odpadów (skrawków)

 

Jednostki ssące do ciągłego odzyskiwania lekkich odpadów (skrawków materiału, folii itp.) odróżniają się od większości odkurzaczy przemysłowych ich cylindrycznym kształtem. Urządzenia te są w rzeczywistości skonstruowane tak by zapewnić dużą wewnętrzną pojemność zbiornika na odpady, ponieważ są one głównie wykorzystywane do ciągłego odzysku skrawków i odpadów produkcyjnych na liniach pakujących czy maszynach włókienniczych. W rzeczywistości na tych maszynach skrawki są często paskami materiału, długimi i lekkimi, ale o większej objetości.
Te jednostki składają się z turbiny bocznokanałowej umieszczonej na dnie cylindrycznego korpusu, nad którą znajduje się siatka ochronna, podczas gdy pozostała część "cylindra" zawiera materiałowy, worek filtracyjny. Zbierany matriał zaciągany jest od góry, dzięki czemu worek wypełniamy w całości. Worek wypełniony odpadami można łatwo usunąć, opróżnić i wymienić.
Odkurzacze te gwarantują zatem działanie maszyn, do których są przyłączone, minimalizując przestoje, dzięki czemy zyskujemy natychmiastowe oszczędności.

Discover Delfin's vacuums for recovery of waste and scrap

Odkurzacze przemysłowe z certyfikatem ATEX

Odkurzacze przemysłowe z certyfikatem ATEX to urządzenia zbudowane do pracy w obszarach niebezpiecznych określonych w dyrektywie europejskiej 94/9/WE.
Te odkurzacze przemysłowe są zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiegać pojawieniu się iskrzenia lub napięcia elektrycznego poprzez szereg specyficznych zastosowań technicznych. Muszą one być stosowane w obszarach takich jak piekarnie przemysłowe, w przemyśle spożywczym (gdzie przetwarzane są duże ilości mąki, zbóż lub innych pylących materiałów), strzelnicach, zakładach obróbki aluminium, kopalniach, odlewniach, hutach i w wielu innych.
Discover Delfin's ATEX certified Industrial vacuum cleaners

Odciągi pyłów i oparów

 
Wieloletnie doświadczenie i chęć dostarczenia urządzeń do jak największej liczby specjalistycznych zastosowań skłoniły firmę Delfin do opracowania pełnej gamy odkurzaczy i systemów odpylających. Od odciągu dymów spawalniczych po ekstrakcję i filtrację rozpuszczalników czy proszków, linia Airflow firmy Delfin pozwala użytkownikom znaleźć zawsze właściwe rozwiązanie dla ich konkretnych potrzeb. Ponadto firma Delfin projektuje i instaluje centralne systemy odpylania.


 
Check out our dust extractors
Centralized vacuum system

Centralne systemy odkurzania

Centralne systemy odkurzania umożliwiają sprzątanie, usuwanie i transport pyłu, proszków lub materiałów z jednego obszaru do drugiego, poprzez szereg rur (zwykle przymocowanych do ściany), gromadząc je i odprowadzając w wybranym punkcie.

Centralized vacuum systems

PoproŚ o informacje

+