Odkurzacze przemysłowe ATEX: poradnik

Jak wybrać odpowiedni model odkurzacza zgodnie z przepisami ATEX?

Dzisiejszy zbiór przepisów, złożony zarówno z przepisów krajowych, jak i europejskich, nie upraszcza pracy menedżerom ds. bezpieczeństwa i zdrowia oraz tych wszystkich osób, które są zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony w swoich firmach.

The aim of this guide is to shed light and facilitate the understanding of the ATEX Directive with regard to the industrial vacuum cleaners.

Celem tego przewodnika jest ułatwienie zrozumienia dyrektywy ATEX w odniesieniu do odkurzaczy przemysłowych.

Wytłumaczymy:

 

 • Co to jest ATEX i gdzie się go stosuje?
 • Obszary zagrożeń lub potencjalnych zagrożeń
 • odkurzacze ATEX: jakie właściwości powinny mieć?
 • odkurzacze przemysłowe ATEX firmy DELFIN

 

 

Co to jest ATEX i gdzie się go stosuje?

Słowo ATEX połączenie francuskich słów ATmosphères EXplosibles oraz kodu, który zawiera dwie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące kwestii bezpieczeństwa. Pierwsza Directywa 94/9 / EC, określa użycie sprzętu i maszyn w obszarach zagrożonych wybuchem. Skierowana jest ona głównie do producentów sprzętu, regulując techniczne zabezpieczenia, które muszą zadziałać w różnych obszarach zagrożeń. Druga to 2014/34/EC, która dotyczy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w obszarach zagrożonych wybuchem. Jest ona zatem skierowana w szczególności do firm, których pracownicy mogą pracować w strefach zagrożenia.

 

Gdzie mają zastosowanie przepisy ATEX?

Dyrektywa, która weszła w życie w 1996 r. stała się obowiązkowa dla wszystkich państw Unii w 2003 r. i wymaga certyfikacji ATEX dla wszystkich urządzeń sprzedawanych w samej UE, niezależnie od miejsca produkcji i obowiązujących w niej przepisów, jeżeli zostaną one umieszczone w obszarach (strefach) zagrożonych wybuchem. We Włoszech przepis ten uzyskał moc prawną dekretem z 23/03/1998 n. 126.


 

Gdzie może powstać strefa zagrożenbia wybuchem ATEX?

Chociaż powszechnie uważa się, że niebezpieczeństwo wybuchu jest jedynie zmartwieniem przemysłu petrochemicznego, rafinerii czy przemysłu farmaceutycznego, w rzeczywistości problem dotyczy też wielu innych gałęzi przemysłu oraz firm.

W rzeczywistości, w szczególnych okolicznościach, powszechne stosowane materiały, takie jak proszek (mączka), metale lekkie, drewno, skóra, włókno węglowe, nasiona, cukier, papier, tektura, paliwa odpadowe i związki organiczne mogą spowodować wybuch.

 

W ostatniej dekadzie miało miejsce kilka tragedii spowodowanych wybuchami w firmach krajowych i międzynarodowych. Wystarczy wspomnieć o wybuchu silosów do przechowywania ziarna w 2007 r. w Molino Cordero di Fossano (Piemont, Włochy), w których zginęło pięć osób, lub o katastrofie w 2008 r. w rafinerii cukru Imperial Sugar w stanie Georgia (USA), gdzie liczba ofiar siągnęła 14 zabitych i 42 rannych.


W obu tych przypadkach wybuchy miały miejsce z powodu niewłaściwego obchodzenia się z pyłami oraz słabym oczyszczaniem instalacji, co w dłuższej perspektywie umożliwiło powstanie atmosfery wybuchowej a w konsekwencji jej wybuchu.

 

atex

Obszary zagrożeń lub potencjalnych zagrożeń

Atex classification
 

Zagrożenie definiuje się i oblicza jako stosunek godzin pracy w ciągu roku do godzin, w których prawdopodobne jest wystąpienie atmosfery wybuchowej, dlatego mówimy o potencjalnych zagrożeniach.

Dlatego strefy ryzyka są podzielone w następujący sposób:

 

 • PYŁOWE ZAGROŻENIE WYBUCHEM STREFA 20: Obszar, w którym atmosfera wybuchowa w postaci chmury palnego pyłu unoszącego się w powietrzu jest obecna w sposób ciągły, przez długi czas lub bardzo często (np. leje zasypowe, silosy, cyklony i filtry - systemy transportu pyłów, wewnętrzne miksery, młynki, suszarki, sprzęt do pakowania w worki itp.).
 • PYŁOWE ZAGROŻENIE WYBUCHEM STREFA 21: Obszar, w którym w czasie normalnej pracy atmosfera wybuchowa może występować w postaci chmury palnego pyłu w powietrzu.
 • PYŁOWE ZAGROŻENIE WYBUCHEM STREFA 22: Obszar, w którym może wystąpić atmosfera wybuchowa w postaci chmury palnego pyłu w powietrzu, ale utrzyma się przez bardzo krótki czas.
 • GAZOWE ZAGROŻENIE WYBUCHEM STREFA 0: Obszar gdzie atmosfera wybuchowa jest stale obecna przez długi czas z powodu obecności gazu.
 • GAZOWE ZAGROŻENIE WYBUCHEM STREFA 1: Obszar gdzie atmosfera wybuchowa występuje sporadycznie przez średni czas z powodu obecności gazu.
 • GAZOWE ZAGROŻENIE WYBUCHEM STREFA 2: Obszar, w którym może wystąpić atmosfera wybuchowa z powodu obecności gazu podczas normalnej pracy. Jeśli tak się jednak zdarza, to bardzo rzadko i tylko przez krótki czas.

 

 

Odkurzacze przemysłowe ATEX: jakie właściwości powinny mieć?

Czym powinien charakteryzować się odkurzacz ATEX, aby można było uznać go za bezpieczny w obsłudze w obszarach niebezpiecznych?


Należy tak zbudować odkurzacz ATEX, aby zapobiec tworzeniu się potencjalnych źródeł zapłonu. Odkurzacz musi zatem zapobiegać tworzeniu się elektryczności statycznej (przez uziemienie, filtry antystatyczne i akcesoria), przegrzewaniu się silników (poprzez stosowanie określonych certyfikowanych silników) itp.


Wszystkie odkurzacze przemysłowe z szerokiej gamy modeli ATEX firmy Delfin spełniają a nawet przewyższają wymogi bezpieczeństwa nałożone przez przepisy. Zawsze wyposażone są one w silniki z certyfikatem ATEX (choć to wymagane jest przepisami tylko dla urządzeń do strefy 21).
 

Odkurzacze ATEX firmy Delfin a centralne systemy odkurzania ATEX

Delfin buduje i produkuje odkurzacze ATEX oraz centralne systemy odkurzania ATEX od ponad 25 lat. Poprzez kontrolowany proces produkcji, zapewniamy najbezpieczniejsze odkurzacze w branży.


Dzięki ponad 20 certyfikowanym modelom odkurzaczy (bez uwzględnienia 4 przemysłowych odkurzaczy zasilanych pneumatycznie z certyfikatem ATEX, seria AIREX) firma Delfin może zapewnić właściwe rozwiązanie, nie tylko pod względem bezpieczeństwa, ale także wydajności i wielkości w stosunku do konkretnej potrzeby.

 

All of Delfin's ATEX vacuum cleaners have the following features:

Wszystkie odkurzacze ATEX firmy Delfin posiadają:

 • Certyfikowany antystatyczny filtr Klasy M w standardzie (o skuteczności 1 microna)
 • Certyfikowany antystatyczny filtr Klasy M oraz filtr kartridżowy klasy H 14  (HEPA lub absolutny) w standardzie dla odkurzaczy przeznaczonych do pracy w strefie ATEX 21.
 • Odkurzacze wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316 (standardowo dla serii AIREX)
 • Komponenty elektryczne z certyfikatem ATEX
 • Nasadkę bezpieczeństwa do bezpiecznego czyszczenia filtrów, by zapobiec rozpraszeniu pyłu w środowisku pracy
 • Zintegrowane systemy czyszczenia filtrów, automatyczne lub "ręczne" w zależności od modelu

 

Oprócz mobilnych odkurzaczy ATEX, firma Delfin oferuje również centralne systemy odkurzania z certyfikacją ATEX dla branż przemysłu spożywczego (młyny, fabryki, piekarnie itp.), chemicznego czy farmaceutycznego (centralne systemy odkurzania zostały wdrożone w sektorach na całym świecie).


Zobacz video z wdrożenia centralnego systemu odkurzania w kilku obiektach giganta przetwarzającego mąkę pszenną firmę SEDAMYL:
 

 

 

Jeżeli nie chcesz projektować centralnego systemu odkurzania dla całej fabryki, a potrzebujesz jedynie odkurzacz do sprzątania laboratorium lub linii produkcyjnej to skontaktuj się z nami...

...Nasi technicy pomogą Ci wybrać odpowiedni odkurzacz z certyfikatem ATEX dla Twojej firmy.