icone solution food industry

Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

Największym zagrożeniem dla przemysłu spożywczego jest zanieczyszczenie żywności. Zapobieganie potencjalnemu skażeniu mikrobiologicznemu i krzyżowemu jest niezbędne, aby uniknąć płacenia surowych kar finansowych, z którymi borykają się ci, którzy nie przestrzegają zasad tzw: "dobrej praktyki produkcyjnej" (GMP) lub którzy nie wdrażają protokołu HACCP przy tworzeniu procesów produkcyjnych.
 
Jak możemy zapewnić odpowiednią higienę i zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia?

Aby wyeliminować te zagrożenia, należy:
- krytycznie przeanalizować różne środowiska, w których ma miejsce cykl produkcyjny, w celu zidentyfikowania każdego potencjalnego źródła zanieczyszczenia;
- określić, jakie są krytyczne punkty kontroli, aby zweryfikować i wyeliminować potencjalne problemy;
- ocenić działania korygujące niezbędne do wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia;
- ustanowić procedury weryfikacji higieny dla każdego cyklu produkcyjnego.

Stosowanie odkurzaczy przemysłowych lub centralnych systemów odkurzania jest jednym z najskuteczniejszych dostępnych rozwiązań w zapobieganiu różnego rodzaju zanieczyszczeniom, na które może być narażona żywność.

Odkurzanie u źródła w celu usunięcia pyłu lub pozostałości po procesie produkcyjnym znacznie ogranicza możliwość ich kontaktu z produktami.

Organiczny i łatwopalny charakter stosowanych surowców w przemyśle spożywczym może również stanowić poważne ryzyko wybuchu, jeśli nie są one odpowiednio używane, a także mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników.
Vacuum solutions for food production

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE DO SPRZĄTANIA LINII I MASZYN PRODUKCYJNYCH  

 

Nie ma takiego modelu odkurzacza przemysłowego, który mógłby być stosowany we wszystkich obszarach.
Każdy musi być skonfigurowany zgodnie z konkretnymi potrzebami.

Praktycznie każdy sektor spożywczy musi jednak spełniać określone normy, zgodne z surowymi przepisami dla każdego z nich:
- modele muszą posiadać certyfikat Atex
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304-316 dla tych części które mają kontakt z żywnością
- certyfikowane filtry z materiałów zapewniających ich efektywną pracę w określonych warunkach (filtry antystatyczne, absolutne lub NOMEX do wysokich temperatur)
- używanie separatorów wstępnych lub lejowych w celu zwiększenia wydajności odciągu i magazynowania zebranego pyłu
- centralne systemy odkurzania umożliwiające sprzątanie wielu obszarów w tym samym czasie lub odbiór odpadów bezpośrednio z maszyn

CONTENT POL
Trim extractor for packaging lines

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE DO PRACY CIĄGŁEJ PRZY ODCIĄGU Z MASZYN PRODUKCYJNYCH 

 

Niektóre typy maszyn produkcyjnych wymagają ciągłego odbioru skrawków lub odpadów w celu zminimalizowania przestojów, uniknięcia "marnotrawstwa" produktu i utrzymania najwyższej jakości produktu końcowego.

Vacuums for installing on board machinery

ODCIĄG Z LINII PAKUJĄCYCH

 

Maszyny pakujące często produkują ścinki, który należy na bieżąco usuwać, aby uniknąć przestojów produkcyjnych związanych z usuwaniem odpadów. Odkurzacze z linii AS potrafią odciagać duże ilości tego typu materiału i zgniatać go w dużych, łatwych do opróżnienia workach.

Pneumatic conveyors for handling food dust

TRANSPORT PNEUMATYCZNY DO PRZENOSZENIA MATERIAŁU SPOŻYWCZEGO

 

Transport materiału spożywczego jest jednym z najbardziej delikatnych etapów procesu produkcyjnego, ponieważ produkty mogą być łatwo zanieczyszczone lub wymieszane podczas transportu. Jedynym sposobem, aby temu zapobiec, jest używanie przenośników pneumatycznych. Dzięki zamkniętym systemom zapobiega się zanieczyszczeniu czynnikami zewnętrznymi, dzięki czemu system transportu jest szybki i higieniczny.

Vacuums for installing on board machinery

ODKURZACZE DO INSTALACJI PRZY MASZYNACH PRODUKCYJNYCH

 

Kompaktowe, modułowe odkurzacze, które można instalować na małych przestrzeniach. Odkurzacze przemysłowe z linii DBF i DBFV są idealnym rozwiązaniem odciągowym do integracji z maszynami produkcyjnymi.

CONTENT POL

PoproŚ o informacje