pharmaceutical solutions icone

Rozwiązania do eliminacji ryzyka zanieczyszczenia produktu w sektorze chemiczno-farmaceutycznym

Kierownicy produkcji w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym muszą dbać o to, aby powstające produkty były zawsze najwyższej jakości. W tym kontekście zanieczyszczenie krzyżowe jest największym zagrożeniem dla jakości produktu, ale można go uniknąć, przestrzegając surowych zasad ustanowionych przez GMP (Good Manufacturing Practices).

Istnieją 3 typy zanieczyszczeń krzyżowych:
- zanieczyszczenie fizyczne: odłamki i pył z maszyn
- zanieczyszczenie chemiczne: para, wilgoć, inne cząsteczki
- zanieczyszczenie biologiczne: bakterie, grzyby, wirusy

GMP wymaga użycia odpowiedniego sprzętu i środków, aby zapobiec zanieczyszczeniu produktów przez czynniki zewnętrzne. To wyposażenie obejmuje odkurzacze przemysłowe z filtracją HEPA. Instalowane przy liniach produkcyjnych lub w oddzielnych wydziałach są najbardziej wydajnym, najszybszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Z drugiej strony przenośniki pneumatyczne zapewniają bezpieczny transport pyłu, zapobiegając kontaktowi produktów z czynnikami zanieczyszczającymi i zapewniając, że skład produktu końcowego pozostaje nienaruszony.
Industrial vacuum cleaners for the chemical-pharmaceutical sector

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY Z FILTRACJĄ HEPA DO PYŁÓW CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNYCH  

 

Używanie odkurzaczy przemysłowych do sprzątania miejsca pracy oznacza, że ​​możesz:
- utrzymywać najwyższy poziom higieny w środowisku pracy (podłogi, maszyny, narzędzia), zapobiegając ponownej recyrkulacji skażonych materiałów.
- usuwać pył bezpośrednio u źródła, w strategicznych punktach procesu produkcyjnego
- wyeliminować możliwość zanieczyszczenia produktu ciałami obcymi w procesie produkcji

Konstrukcja ze stali nierdzewnej, wiele poziomów filtracji pyłu HEPA, gładkie powierzchnie i łatwe warunki sanitarne to kluczowe cechy odkurzaczy przemysłowych zaprojektowanych dla przemysłu farmaceutycznego.

pharma 3533 xxx - vacuum cleaner for general cleaning in the chemical and pharmaceutical sector

PHARMA 3533 XXX - ODKURZACZ DO OGÓLNEGO SPRZĄTANIA W SEKTORZE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM

 

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy, idealny do zastosowania w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Filtry o dużych gabarytach oraz powierzchnie zaprojektowane tak, by zapobiegać gromadzeniu się na nich kurzu, sprawiają, że odkurzacze te są łatwe i bezpieczne dla obsługi zarówno w czyszczeniu jak i konserwacji.

vacuum cleaners for clean rooms

ODKURZACZE DO STREFY CZYSTEJ "CLEAN ROOMS"
 

Źródła zanieczyszczeń w pomieszczeniach czystych mogą być różnego rodzaju:
- architektura pomieszczeń czystych
- ludzie i ubrania
- produkty
- sprzęt roboczy w pomieszczeniu czystym

Właśnie z tego powodu każdy element wyposażenia używanego w pomieszczeniu czystym musi być zgodny z odpowiednią klasyfikacją ISO i mieć określone cechy konstrukcyjne, które ułatwiają jego dezynfekcję oraz konserwację.

Aby zachować zgodność z klasyfikacją ISO i zapewnić wydajne czyszczenie, firma Delfin opracowała specjalną gamę odkurzaczy przemysłowych, znaną jako seria LabControl.

delfin pneumatic conveyors

TRANSPORT PNEUMATYCZNY

 

Firma Delfin opracowała modułowy system transportu produktów, który można łatwo dostosować do potrzeb każdej firmy chemiczno-farmaceutycznej, a tym samym zapewnić wymaganą potrzebę transportową.

Pneumatic conveyors for chemical-pharmaceutical powders

PRZENOŚNIKI PNEUMATYCZNE PYŁÓW W PRZEMYŚLE CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNYM

 

Dla firm z sektora chemiczno-farmaceutycznego transport proszków, granulatów i ciał stałych to bardzo delikatna faza procesu produkcyjnego, która może potencjalnie wpłynąć na jakość produktu końcowego. Również w tym przypadku głównym wrogiem jest: zanieczyszczenie. Zamknięty system transportowy, taki jak ten zapewniany przez przenośniki pneumatyczne, pomoże zapewnić wysoką wydajność oraz pozwala chronić jakość produktu.

CONTENT POL
CONTENT POL

PoproŚ o informacje