wood solutions icone

Odkurzacze przemysłowe do trocin i pyłu drzewnego

Nieunikniona obecność trocin, wiórów i pyłu drzewnego w przemyśle drzewnym stanowi stałe i poważne zagrożenie. Wysoce łatwopalna natura pyłu drzewnego wymaga zastosowania systemów odciągających, tak by zapobiec gromadzeniu się pyłu i wiórów w środowisku pracy. Wióry powinny być odbierane bezpośrednio u źródła, wszędzie tam gdzie to tylko możliwe. Centralne systemy odciągu lub odkurzacze przemysłowe do trocin i wiórów są niezbędnymi środkami bezpieczeństwa. W przypadku obszarów zagrożonych wybuchem potrzebny jest wyższy poziom bezpieczeństwa, a odkurzacze powinny posiadać certyfikat ATEX.
Industrial vacuum cleaners for sawdust and wood dust

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE DO PRACY CIĄGŁEJ DLA PIŁ I MASZYN OBRÓBCZYCH

Odkurzacz stosowany przy obróbce drewna jest zwykle wykorzystywany do:
- czyszczenia urządzeń i maszyn
- sprzątania środowiska pracy
- odbierania wiórów z pił tarczowych, płyt polerskich i innego osprzętu. Odkurzacze do odciągania pyłu drzewnego są najbardziej skuteczne wtedy, gdy są używane podczas pracy maszyny (piły tarczowe, szlifierki i inne narzędzia do obróbki drewna).
 

DG 30 EXP INDUSTRIAL VACUUM CLEANER WITH ABSOLUTE FILTER

DG 30 EXP - ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY Z FILTREM ABSOLUTNYM

Idealny do odzyskiwania dużych ilości wiórów bezpośrednio z maszyny. Duża powierzchnia filtra i dodatkowy filtr absolutny dla większego bezpieczeństwa. Dostępna certyfikacja ATEX.

ZFR EV 560 INDUSTRIAL DUST COLLECTOR

ZFR EV 560 - PRZEMYSŁOWY ODCIAG PYŁU

 

Idealny do odciągu dużych ilości bardzo drobnego, lekkiego pyłu drzewnego z szlifierek. Również w tym przypadku wymagany jest zarówno filtr o jak największej możliwej powierzchni, oraz filtr absolutny, aby zapewnić, że pył nie dostanie się do silnika lub, co gorsza, zostanie uwolniony z powrotem do atmosfery.


 

wood dust extraction systems

CENTRALNY SYSTEM ODKURZANIA DLA PYŁU DRZEWNEGO

Mnogość urządzeń, wielkość zakładu lub obecność stref ATEX może wymagać potrzeby stworzenia systemu odciągowego do usuwania pyłu drzewnego. Pojedyńczy odkurzacz przemysłowy z wieloma punktami odciągu zapewnia pełną kontrolę nad pyłem drzewnym uwalnianym do atmosfery. Firma Delfin projektuje i buduje wszelkiego rodzaju rozwiązania w zakresie odciagu dla przemysłu drzewnego.

PoproŚ o informacje

+