Industrial chip vacuum for the aluminium and PVC fabrication Industry

Odkurzacz przemysłowy do zbierania wiórów przy obróbce aluminium lub PVC

W procesie produkcji elementów z PCV czy aluminium, takich jak profile lub ramy okien i drzwi, obecność drobnego pyłu i wiórów jest praktycznie nieunikniona. Gdy odbiór tego nagromadzonego pyłu i wiórów nie jest właściwie przeporowadzany, może to wpłynąć na wydajność maszyn i procesów produkcyjnych, prowadząc w niektórych przypadkach do poważnego ryzyka wybuchu. Szanse na wybuch są wysokie, szczególnie w obecności drobnego pyłu aluminiowego, a poziom ryzyka jest wprost proporcjonalny do wielkości cząstek: gdy cząstki aluminium mają mniej niż 100 mikronów, pył łatwo się pali i może stać się potencjalnym źródłem zapłonu w obszarze zagrożenia wybuchem.

Z tego powodów konieczne jest podjęcie odpowiednich środków ostrożności, które rozpoczynają się już od fazy projektowej urządzenia, zapewniając systemy do ciągłego usuwania pyłu aluminiowego podczas produkcji bezpośrednio przy maszynie, a w szczególności na piłach ukośnych i w centrach obróbczych CNC:
- dokładne czyszczenie miejsca pracy przy pomocy certyfikowanego sprzętu ATEX, gdy występuje potencjalnie wybuchowy pył;
- wyposażenie wszystkich maszyn produkcyjnych w co najmniej jedno urządzenie do wychwytywania pyłu (odkurzacz przemysłowy lub część centralnego systemu odkurzania);
- stosowanie odkurzaczy lub odpylaczy o wystarczającej mocy (podciśnienie i przepływ powietrza), aby wychwycić cały wytworzony pył;
- nie gromadzić wybuchowego pyłu rónież we wnętrzu zbiornika, tylko często go opróżniać.
Industrial chip vacuum for the aluminium and PVC fabrication Industry

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE I ODPYLACZE DLA PRODUCENTÓW RAM OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ORAZ DO MASZYN DO CIĘCIA ALUMINIUM I PVC


Stały odciąg wiórów i lekkich pyłów na piłach ukośnych, w centrach obróbczych CNC i innych maszynach do obróbki PCV i aluminium jest niezbędne, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństa i wysoką jakość produktu podczas produkcji komponentów z PCV, aluminium i z innych materiałów z tworzyw sztucznych.

W tym celu firma Delfin opracowała szereg odkurzaczy, które mogą:
- przechwycić wszystkie odpady z procesu produkcji;
- utrzymać wydajność maszyn produkcyjnych;
- zapewnić pełne bezpieczeństwo nawet w obszarach zagrożonych wybuchem, w których obecne są niebezpieczne pyły (takie jak aluminium), dzięki certyfikacji ATEX zezwalającej na ich stosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem.
 

CHIP VACUUM FOR FINE AND LIGHT DUSTS - ZFR EV 560PN

PODCIŚNIENIOWE ODCIĄGI DO DROBNYCH I LEKKICH PYŁÓW - ZFR EV 560PN

Odkurzacz firmy Delfin to doskonałe urządzenie, jeśli chodzi o zaciąganie drobnego pyłu. Duża pojemność zbiornika na odpady, automatyczny system czyszczenia filtrów systemem odwróconego przepływu powietrza, to wszystko by zapewnić, że jego wysoka wydajność (olbrzymi przepływ powietrza) nie zostannie zakłócona. Odkurzacz idealny do odciągu lekkich wiórów w dużych ilościach.

PoproŚ o informacje