DELFIN HR
Codziennie pracujemy kierując się naszymi podstawowymi wartościami: jakość, innowacyjność, współpraca i integracja. Klienci i pracownicy to nasi najważniejsi interesariusze. Przyciągając, zatrzymując i rozwijając różnorodne talenty, wspieramy silną kulturę zespołową skoncentrowaną na naszych zasobach.

OPIEKA KORPORACYJNA
Oferujemy szeroki zakres opieki społecznej u naszych pracowników, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, rotacja pracy czy usługi doradcze.

RÓŻNORODNOŚĆ I POŁĄCZENIE
Jesteśmy głęboko zaangażowani w promowanie kultury przynależności, w której wszyscy pracownicy czują się częścią społeczności.

SZKOLENIA I AKADEMIA
Wspieramy szkolenia naszych pracowników w celu podniesienia ich kwalifikacji oraz zapewnienia im możliwości rozwoju zawodowego.

WSPÓLNIE BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

Pracujemy razem, kierując się doświadczeniem i odpowiedzialnością, aby tworzyć tylko efektywne rozwiązania.

ZASADY PRZYWÓDZTWA
Nasze Zasady Przywództwa to wartości, które każdego dnia kierują naszymi działaniami i decyzjami.

OTWARTE STANOWISKA
Dołącz do Naszej społeczności: aplikuj już teraz na stanowisko w firmie Delfin.

NASZE DZIAŁANIA
Nasze inicjatywy mają na celu poprawę środowiska pracy dla nas wszystkich.

PRACUJ Z NAMI

Ludzie są sercem każdego tworzonego przez nas „połączenia”.
Projektujemy produkty i świadczymy usługi, które przybliżają świat odkurzacz po odkurzaczu.

NASI PRACOWNICY
"Moja rola jest doceniana nawet w najmniejszych działaniach."

NASI DOSTAWCY
"Współpracujemy z firmą Delfin od wielu lat. Ta firma wybiera tylko wysokiej jakości materiały do swojej produkcji."

NASI KLIENCI
"Wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie odkurzania przemysłowego."

NASZE ODDZIAŁY
"Zawsze po naszej stronie w procesach biznesowych, na poziomie strategicznym i operacyjnym.”