JESTEŚMY CZĘŚCIĄ ZMIANY

Z okazji 30-lecia działalności naszej firmy, postanowiliśmy podjąć nowe wyzwania i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju środowiska,
ochrony ludzi i rozwój społeczności poprzez dążenie do coraz ambitniejszych celów.
Dlatego stworzyliśmy projekt „Delfin Values ​​For Life”, poświęcony osiągnięciu 9 celów Agendy ONZ 2030.
Projekt zawiera w sobie nasze wartości, naszą filozofię korporacyjną oraz naszą odpowiedzialność wobec ludzi, środowiska i społeczności.

ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Nasze produkty dzięki naszym certyfikatom, bezpiecznym systemom odpylania i wysokowydajnej filtracji, gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa w każdym sektorze i środowisku produkcyjnym.

RÓWNOŚĆ PŁCI

Wierzymy, że uczciwość i równość tworzą wartości wymierne dla społeczeństwa i dla naszej firmy. Wzmacniają nasze możliwości, odblokowują potencjał naszych pracowników niezależnie od płci i bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju biznesu.

WYDAJNA KONSUPCJA

Stosujemy najlepsze rozwiązania, tak aby zapewnić odpowiedzialne zużycie energii, jednocześnie minimalizując nasz wpływ na środowisko.

PRACA I WZROST

Tworzymy środowisko, które umożliwia rozwój zawodowy i osobisty każdego z naszych pracowników. Chcemy być przykładem dla wszystkich jako firma, która usprawnia codzienne życie.

PRZEMYSŁ I INNOWACJE

Wspieramy zrównoważoną industrializację, tworząc innowacyjne rozwiązania poprawiające wydajność produkcji, bezpieczeństwo oraz zwiększające produktywność we wszystkich obszarach pracy.

MIASTA I SPOŁECZNOŚCI

Angażujemy się w pomaganie społeczności, wspierając stowarzyszenia i inicjatywy skierowane do osób potrzebujących, młodzieży niepełnosprawnej lub do osób mniej zamożnych.

ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA

Jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialnego wykorzystywania dostępnych nam zasobów przy produkcji naszych odkurzaczy. W jak największym stopniu poddajemy recyklingowi odpady, które wytwarzamy.

DZIAŁANIE DOTYCZĄCE KLIMATU

Podejmujemy ważne działania, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz ich skutkom, kontrolując i zmniejszając wpływ naszych działań na środowisko.

OCHRONA OCEANÓW

Chronimy środowisko aby chronić bioróżnorodność, współpracując m.in. ze stowarzyszeniami, które usuwają plastik z mórz.

NASZE ZAANGAŻOWANIE W TWORZENIE LEPSZEGO ŚWIATA

Jako firma przykładamy dużą wagę do naszego codziennego wpływu na środowisko.
Dlatego jesteśmy zdecydowani uczestniczyć w globalnych wysiłkach na rzecz współtworzenia bardziej zrównoważonego świata,
promując rozsądne praktyki środowiskowe,
zachęcając do przejrzystości i odpowiedzialności oraz przyczyniając się do pozytywnego wpływu na rozwój.
POBIERZ NASZ CSR

DLA ŚRODOWISKA
Zobowiązujemy się do konkretnych działań i zachowań, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko.
 

VOOR DE MENSEN
We creëren veilige werkomstandigheden zonder enige vorm van discriminatie en met mogelijkheden voor middelen om te groeien. 

VOOR DE SAMENLEVING
We dragen bij aan het oplossen van een breed scala aan sociale problemen, uitgaande van de gemeenschappen om ons heen. 

Delfin voor de oceanen

Als bedrijf steunen we 4Ocean, dat plastic uit de zeeën en oceanen haalt en hergebruikt om armbanden van te maken.
Elke armband financiert de verwijdering van 0,5 kg afval uit de zeeën en oceanen die het meest worden aangetast door vervuiling.
Samen hebben we het equivalent van 6.945 plastic flessen van een halve liter uit de zee gehaald.