asbestos delfin solutions icone

Odkurzacze przemysłowe do usuwania Azbestu 

Zbieranie i utylizacja materiałów zawierających azbest jest regulowana szczegółowymi dekretami, które określają wszystkie przepisy jakie muszą spełniać firmy w tym sektorze.

Zbieranie i utylizacja azbestu polega na demontażu wytworzonych za ich pomocą przedmiotów i odizolowaniu niebezpiecznego materiału poprzez jego opakowanie i przetransportowanie na składowisko. Ryzyko toksycznych emisji włókien azbestowych z materiału zostaje w ten sposób radykalnie i trwale wyeliminowane. Taką operację można przeprowadzać w budynkach publicznych, prywatnych i przemysłowych.

Wszelkie prace przy materiałach zawierających azbest - od demontażu ścian i dachów, po szlifowanie i obróbkę podłóg - generują duże ilości azbestowego pyłu. Oprócz tego, że stanowi on poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników to istnieje jeszcze ryzyko rozproszenia go w otaczającym środowisku.
Industrial vacuum cleaners for removing asbestos

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE DO USUWNIA AZBESTU

 

Te odkurzacze przemysłowe, jednofazowe lub trójfazowe, są standardowo wyposażone w dwa poziomy filtracji. Składają się one z filtra głównego oraz dodatkowego filtra klasy H (HEPA lub absolutnego), aby zapewnić maksymalną filtrację i zagwarantować bezpieczną pracę zarówno pracownikom, jak i środowisku .

Bezpieczne systemy zbierania odpadów bezpośrednio do worków (zatwierdzonych do usuwania odpadów toksycznych), a także bezpieczny system zbierania do worków Endless Bag znacznie ułatwiają pakowanie azbestu, ponieważ worki te można wyjmować i transportować unikając bezpośredniego kontaktu z niebezpiecznym pyłem.

DG 50 EXP ASBESTOS INDUSTRIAL VACUUM FOR ASBESTOS DUST

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DG 50 EXP ASBESTOS DO USUWANIA PYŁU AZBESTOWEGO

Aby rozwiązać problem bezpiecznego usuwania pyłu azbestowego, firma Delfin opracowała właśnie ten produkt - odkurzacz DG 50 EXP ASBESTOS który jest wyposażony standardowo w:
- poliestrowy filtr o dużej powierzchni Klasy M
- filtr absolutny HEPA
- certyfikat TUV SUD dla odkurzaczy usuwających pył klasy M, H i H-AZBEST (zgodnie z TRGS 519 dodatek 7), z testami przeprowadzonymi zgodnie z normami IEC / DIN EN 60335-2-69 / załącznik AA.
- zestaw zatwierdzonych worków do usuwania niebezpiecznych pyłów.

PoproŚ o informacje